INFORMACJE BIEŻĄCE
ZEGAR
GOŚCIMY
Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości 
BiP
Reklama
PAJACYK
Reklama

PostHeaderIcon RAMOWY ROZKLAD DNIA

RAMOWY ROZKŁAD DNIA:

Podstawa programowa realizowana jest od godziny 8:00 do 13:00

6.00 - 8.45 :

(przyprowadzanie dzieci do przedszkola do godz.8.15)

 • schodzenie się dzieci do przedszkola
 • gry i zabawy przy stolikach
 • zabawy konstrukcyjne
 • zabawy rytmiczno-ruchowe przy muzyce
 • ćwiczenia poranne
 • zabawy swobodne podejmowane z inicjatywy dzieci
 • praca indywidualna z dzieckiem (praca wyrównawcza, praca z dzieckiem zdolnym oraz rozmowy indywidualne z dzieckiem)
 • zajęcia poranne organizowane przez nauczyciela
· wdrażanie do posługiwania się zwrotami grzecznościowymi
· rozwijanie aktywności społecznej przez nawiązywanie kontaktów z innymi dziećmi i nauczycielami (wszystkich grup!)
· usamodzielniają się w nawiązywaniu rożnego rodzaju kontaktów społecznych
· pobudzanie aktywności własnej dzieci przez podejmowane działania
· aktywne rozwijanie zainteresowań dzieci
· niwelowanie różnic przez nadrabianie braków u dzieci mniej zdolnych
· doskonalenie posiadanych sprawności i umiejętności oraz rozwijanie tych na niższym poziomie

8.45 - 9.00 :

 • czynności higieniczne i przygotowawcze do śniadania
· wdrażanie do dbania o higienę własną i otoczenia
· rozwijanie samodzielności dzieci podczas czynności higienicznych i samoobsługowych 

9.00 - 9.30 :

 • śniadanie
 • czynności higieniczne i samoobsługowe po śniadaniu
· doskonalenie umiejętności samodzielnego spożywania posiłków
· wdrażanie do samodzielnego, estetycznego i kulturalnego spożywania posiłków
· wdrażanie do stosowania zwrotów grzecznościowych
· nabywanie i utrwalanie nawyków higienicznych

9.30 - 10.30 :

 • zajęcia wychowawczo - dydaktyczne organizowane i prowadzone przez  nauczyciela (w grupach dzieci młodszych zajęcia trwają krócej)
· dbanie o wszechstronny i harmonijny rozwój dzieci przez stwarzanie im warunków do aktywnego uczestniczenia w organizowanych przez nauczyciela zabawach, ćwiczeniach i zadaniach
· budzenie naturalnej chęci poznawania otaczającego świata przy pomocy wszystkich zmysłów, wzbogacanie wiedzy dzieci
· pobudzanie do odkrywania i kreowania istniejącej rzeczywistość podczas podejmowania działań intelektualnej, czyli językowej, matematycznej, przyrodniczej, a także plastycznej, muzycznej, ruchowej (fizycznej)
· aktywne rozwijanie zainteresowań dzieci
· doskonalenie posiadanych sprawności i umiejętności oraz rozwijanie tych na niższym poziomie
· wdrażanie do korzystania z różnych źródeł wiedzy i wykorzystywanienabytej wiedzyw praktyce
· inspirowanie do poznawania swoich możliwości, znajdywania różnych sposobów rozwiązywania problemów
· rozwijanie szacunku do innych osób, do ich zdania i działań 

 10.30 - 10.45 :

 • drugie śniadanie
 • czynności higieniczne przed i po nim
· wdrażanie do dbania o higienę osobistą
· zachęcanie do zdrowego odżywiania (do chętnego i świadomego spożywania owoców oraz soków owocowych)

10.45 - 11.30 :

 • zabawy swobodne podejmowane z inicjatywy dzieci lub inspirowane przez nauczyciela
 • spacery, gry i zabawy dowolne podejmowane na terenie ogrodu przedszkolnego
· kształtowanie umiejętności do samodzielnego organizowania czasu wolnego i spędzania go w sposób aktywny
· utrwalanie materiału programowego podczas działań i zabaw swobodnych i tych inspirowanych przez nauczyciela,
· rozwijanie kreatywności i twórczości dzieci
· wdrażanie do prowadzenia zdrowego trybu życia
· doskonalą umiejętność samodzielnego ubierania się (adekwatnie do pogody)
· kształtowanie świadomości z korzyści płynących z pobytu na powietrzu,
· uczestniczenie w zabawach i grach zespołowych oraz poznawanie najbliższego otoczenia przedszkola za sprawą wycieczek i spacerów
· zaznajomienie z zasadami bezpiecznego korzystania z placu zabaw

11.45 - 12.00 :

 • czynności higieniczne i organizacyjne przed obiadem
· wdrażanie do dbania o higienę osobistą
· rozwijanie samodzielności dzieci podczas czynności higienicznych i samoobsługowych

12.00 - 12.30 :

 • obiad
· wdrażanie do samodzielnego spożywania posiłków oraz właściwego korzystania ze sztućców
· kształtowanie nawyku dbania o estetykę spożywania posiłku
· wdrażanie do stosowania zwrotów grzecznościowych

12.30 - 14.15 : GRUPA I (maluszki):

 • leżakowanie
 • czynności samoobsługowe
· odpoczynek i wyciszenie
· wdrażanie do samodzielnego ubierania się

12.30- 12.40  : GRUPA II, III, IV i V:

 • odpoczynek i zajęcia relaksacyjne po obiedzie przy słuchaniu bajki lub muzyki relaksacyjnej
· odpoczynek i wyciszenie

12.40- 13.00  : GRUPA II, III, IV i V:

 • zajęcia popołudniowe organizowane i prowadzone przez  nauczyciela 
· utrwalanie zdobytych wiadomości i umiejętności
· aktywne rozwijanie zainteresowań dzieci
· doskonalenie indywidualnychsprawności, umiejętności oraz uzdolnień dzieci

13.00- 14.45:

 • udział w zajęciach dodatkowych organizowanych w przedszkolu
 • gry, zabawy i zajęcia indywidualne i zespołowe organizowane na powietrzu lub w sali
· utrwalanie zdobytej wiedzy i umiejętności
· doskonalenie indywidualnych zdolności i uzdolnień dzieci oraz niwelowanie różnic u dzieci słabszych
· rozwijanie zainteresowań dzieci
· nabywanie umiejętności organizowania zabaw w grupie
· wdrażanie do uczestniczenia w rozmowach z nauczycielem i kolegami
· kształtowanie poczucia współodpowiedzialności oraz rozumienia potrzeb innych osób

14.45 - 15.00 :

 • podwieczorek
 • czynności higieniczne przed i po nim
· wdrażanie doestetycznego spożywania posiłku
· utrwalanie nawyków higienicznych

15.00 - 17.00 :

 • zabawy i zajęcia swobodne podejmowane z inicjatywy dzieci w sali lub ogrodzie pod nadzorem nauczyciela
 • zabawy kołowe na dywanie
 • zabawy muzyczno-ruchowe
· nabywają umiejętności organizowania zabaw w grupie
· rozwijanie kreatywności i twórczości dzieci
· kształtowanie umiejętności do samodzielnego organizowania czasu wolnego i spędzania go w sposób aktywny
· rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci
· rozwijanie mowy i poszerzanie słownictwa przez uczestniczenie w rozmowach z nauczycielem i kolegami
· wdrażanie do stosowania zwrotów grzecznościowych oraz posługiwania się umówionymi gestami w czasie pożegnania