Konkurs!!!

Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie plastycznym

"MISIU! MIŚ! MISIACZEK!.

Prace prosimy dostarczać do dnia 23.10.2020r..

Technika wykonania: dowolna,płaska. Format A4, A3.

Życzymy cały rodzinom radosnej twórczości.

mgr Jolanta Rutka

Przypominamy, że ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną, placówka nadal funkcjonuje w rygorze sanitarnym. W związku z tym prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie zasad zawartych 
w Procedurze postępowania w reżimie sanitarnym
w Przedszkolu nr 3 w Chorzowie:

Organizacja opieki w przedszkolu

 • Jedna grupa dzieci, w miarę możliwości, przebywa codziennie w wyznaczonej sali.
 • Do grupy przyporządkowani są na stałe ci sami opiekunowie.
 • W sali, w której przebywa grupa usunięto przedmioty i sprzęty oddane do użytku dzieci, których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować.
 • Dziecko nie przynosi do przedszkola przedmiotów i zabawek z domu.
 • Dziecko nie zabiera przedmiotów i zabawek z przedszkola do domu.
 • Osoby opiekujące się dziećmi w przedszkolu stale monitorują ich samopoczucie w czasie pobytu, w tym wystąpienie u nich objawów chorobowych.
 • Nauczyciele i rodzice kontaktują się telefonicznie, mailowo lub umawiają się telefonicznie na indywidualne spotkanie. 
 • Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci z przedszkola zachowują dystans w odniesieniu do pracowników placówki, jak i innych dzieci i ich rodziców/opiekunów, oraz zobowiązane są do przestrzegania wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa)
 • Do przedszkola uczęszcza wyłącznie dziecko zdrowe, bez jakichkolwiek objawów chorobowych
 • Dzieci do przedszkola są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe
 • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 • Jeżeli dziecko, w czasie pobytu w przedszkolu, przejawia objawy choroby zostaje odseparowane w izolatorium. O tym fakcie niezwłocznie powiadamiani są rodzice/opiekunowie w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.
 • Przewiduje się korzystanie z pobytu na świeżym powietrzu wyłącznie na terenie ogrodu przedszkolnego.
 • Nie organizuje się żadnych wyjść poza teren przedszkola

Czynności porządkowe i dezynfekcyjne

 • Przy drzwiach wejściowych do budynku udostępniony jest dozownik z płynem dezynfekującym do rąk oraz zamieszczono informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe wchodzące do placówki
 • Po wejściu do przedszkola i wejściu do sali, każde dziecko myje ręce wodą i mydłem pod nadzorem pracownika obsługi..
 • W ciągu pobytu w przedszkolu dzieci regularnie myją ręce wodą i mydłem.

Organizacja zajęć z dziećmi

 • Dzieci podczas pobytu w przedszkolu nie posiadają maseczek ani rękawiczek
 • Dziecko po przyjściu do sali bawi się w wyznaczonym przez nauczyciela miejscu
 • Nauczyciel nadzoruje spontaniczne zabawy dowolne dzieci
 • Nauczyciel organizuje zajęcia z dziećmi zgodnie z podstawą programową oraz zabawy stosując zasady reżimu sanitarnego.
 • Nauczyciel zapoznaje dzieci z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w rygorze sanitarnym i systematycznie przypomina im je w ciągu dnia
 • Dzieci pod nadzorem nauczycieli korzystają z przedszkolnego placu zabaw z wyłączeniem urządzeń ogrodowych.
 • Nauczyciel i woźna oddziałowa monitorują samopoczucie dzieci w czasie ich pobytu w przedszkolu

Przyprowadzanie dzieci

 • Rodzic/opiekun prawny lub inna osoba upoważniona przyprowadza dziecko o ściśle określonej, zadeklarowanej wcześniej godzinie.
 • Dzieci przyjmowane są do przedszkola zgodnie z procedurą reżimu sanitarnego: pomiar temperatury.
 • W przypadku spóźnienia, w godzinach wydawania posiłku ustalonych przez dyrektora, placówka nie będzie przyjmowała dzieci.
 • Rodzice wchodzą z dziećmi do szatni budynku: 5 rodzicó z jednym dzieckiem (zgodnie z wytycznymi GIS z dnia 25.08.2020r.), dzieci odbierane są i przekazywane rodzicom przez pracowników przedszkola, którzy wyposażeni są w środki ochrony osobistej.
 • Pozostali rodzice/prawny opiekun lub osoby przez niego upoważnione oczekują na swoją kolej przed budynkiem przedszkola, z zachowaniem reżimu sanitarnego (maseczki, odległość)
 • Pracownik obsługi dokonuje pomiaru temperatury dziceko po wejściu do budynku. Jeśli pomiar wskazuje podwyższoną temperaturę, dziecko oddawane jest rodzicowi/prawnemu opiekunowi lub osobie przez  niego upoważnionej i nie może wejść do przedszkola. Również przy stwierdzeniu u dziecka objawów chorobowych, np. katar, łzawiące oczy, kaszel dziecko nie może zostać przyjęte do przedszkola.

Odbiór dzieci

 • Rodzic/opiekun prawny lub inna osoba upoważniona odbiera dziecko o ściśle określonej, zdeklarowanej wcześniej godzinie. 
 • Dziecko zostaje przekazane rodzicowi/prawnemu opiekunowi lub osobie przez niego upoważnionej przez dyżurującącego pracownika obsługi.
 • Oczekujące na dzieci rodzice/prawni opiekunowie lub osoby przez nich upoważnione zachowują zasady reżimu sanitarnego (maseczki, odległość oraz obowiązkowa dezynfekcja rąk).
 • Rodzic/prawny opiekun lub osoba przez niego upoważniona opuszcza teren przedszkola z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

Drodzy Rodzice.

W związku z drastycznym wzrostem zachorowań na COVID-19

oraz wystąpieniem ognisk zachorowań w placówkach

oświatowo -wychowawczych zwracam się z uprzejmą prośbą

o bezwzględne przestrzeganie procedur stosowanych w przedszkolu.

 

Dyrektor przedszkola

dynia-2.jpg

Nasze Przedszkole bierze udział w kampani 

„Jedz owoce i warzywa – w nich największa moc się skrywa!” .

Kampania ma pokazać, że dieta, której podstawę stanowią warzywa i owoce,

jest nie tylko kluczem do utrzymania dobrego zdrowia,

ale także ma znaczący wpływ na samopoczucie,

zdrowie psychiczne, rozwój psychospołeczny

czy wyniki w nauce najmłodszych.

Nadrzędnym celem kampanii jest popularyzowanie spożycia rodzimych warzyw

i owoców, posiadających wyjątkowe „supermoce”,

wśród Polaków-rodziców, a szczególnie wśród dzieci i młodzieży

w wieku wczesnoszkolnym,

ponieważ w tym okresie kształtują one swoje nawyki żywieniowe.

IMG_20201008_171255.jpg

Zobacz obraz źródłowyDziś dziewczynki sto lat śpiewają 

Bo chłopcy  święto mają.

Z okazji tego dnia niezwykłego

życzymy Wam chłopcy wszystkiego najlepszego

humoru radosnego i aby codziennie spotykało 

Was coś magicznego.

Dzień Chłopaka młody czy "wyrośnięty"

bądź nam zawsze uśmiechnięty.

Zobacz obraz źródłowy

 Życzy Dyrektor Przedszkola wraz z pesronelem

"Każdy Przedszkolak dobrze wie,

że kiedy wrzesień kończy się,

od najmłodszego aż po starszaka 

wszyscy świętują Dzień Przedszkolaka"

Kochane Przedszkolaki, 

z okazji Waszego Święta, życzymy Wam

aby codziennie spotykało Was coś miłego i dobrego,

uśmiechu od ucha do ucha od rana do wieczora.

Każdy dzień był wspaniałą przygodą

i niósł ze sobą wiele cudownych i pozytywnych doświadczeń.

Niech Wasze marzenia się spełniają.

Życzy Dyrektor Przedszkola wraz z personelem

Dzieci, Clipart, Ładny, Projektowanie, Nauczyciela 

Szanowni Państwo

Poniżej zamieszczamy link do  oferty ubezpieczeniowej

od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Twoje Dziecko na rok szkolny 2020/2021.

Spośród sześciu przygotowanych wariantów zakresu ochrony dla naszych pociech

możesz wybrać taki pakiet jaki chcesz -dla każdego dziecka może być inny.

Ubezpieczenie zawierasz on -line, bez wychodzenia z domu.

Wystarczy że klikniesz w poniższy link, wybierzesz wariant, wpiszesz dane, wykonasz przelew.

Twoje dziecko będzie miało ochronę przez 24 h na całym świecie. 

link do formularza elektronicznego, który umożliwi dołączenie dzieka do ubezpieczenia.

hhttps://twojedziecko.aviva.pl/start/?token=133D510295E75AEC1BE02375256D35D4299D54CB 

Opiekun ubezpieczeniowy: Barbara Rudzka

Masz pytania zadzwoń: 502 077 497

Witajcie w przedszkolu.

Rozpoczynamy nowy Rok Szkolny 2020/2021 w którym życzymy dużo sił i wytrwałości.

Mamy nadzieję, że ten okres przyniesie ze sobą wiele nowych przygód

i przedszkolnych przyjaźni, radości z nauki, beztroskiej zabawy i uśmiechu od ucha do ucha.

Pamiętajmy o zasadach higieny i bezpieczeństwa .

Zdrowie to rzecz bezcenna.

Drodze Rodzice.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu przygotowanym przez Poradnię Psychologiczno -Pedagogiczną.

adapatacja-do-przedszkola.jpeg

Copyright © Przedszkole nr 3 w Chorzowie. All Rights Reserved.

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Dalsze informacje Ok