HARMONOGRAM IMPREZ PRZEDSZKOLA

NR

DATA

NAZWA SPOTKANIA

CEL SPOTKANIA

1.

 15.09.2021r. Dzień Kropki   Budowanie pozytywnej samooceny dziecka, rozwijanie umijętności wyrażania emocji, rozumienia pojęcia szacunku, przyjaźni.

2.

 20.09.2021r. Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka   Propagowanie nowoczesnego wychowania przedszkolnego, dostarczenie dzieciom kolejnych okazji do świętowania.
3.  30.09.2021r. Dzień Chłopaka  Uczenie nawiązywania bliskiego, serdecznego kontaktu z rówieśnikami; wytworzenie radosnej atmosfery; okazywanie życzliwości i koleżeństwa.
4.  10.10.2021r. Dzień Drzewa
 Uświadomienie dzieciom roli drzew w przyrodzie i ich znaczenia w życiu człowieka; kształtowanie więzi z przyrodą i pozytywnego stosunku do niej; propagowanie idei ochrony przyrody.

5.

 14.10.2021r.  Dzień Eduakcji Narodowej  Kształtowanie właściwych postaw  wobec wszystkich pracowników przedszkola- rozumienie znaczenia ich pracy.
6.  29.10.2021r. Dzień Dyni
  Inspirowanie zainteresowań poznawczych; rozwijanie aktywności i wyobraźni twórczej poprzez różnorodne wykorzystanie dyń w działalności plastyczno - technicznej, ruchowej i zdrowotnej dziecka.

7.

 05.11.2021r. Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek    Wzbogacanie wiedzy i przeżyć dzieci poprzez poznawanie bohaterów literatury dziecięcej oraz czerpanieradości ze wspólnych zabaw z nimi.

8.

 10.11.2021r. Święto Niepodległości   Poszerzanie wiedzy na temat własnej ojczyzny, rozeijanie poczucia przynależnośći narodowej, kształtowanie postawy szacunku do historii kraju.

9.

 25.11.2021r. Dzień Pluszowego Misia  Zachęcanie do pozytywnych zachowań, kształtowanie u dzieci poczucia konieczności poszanowania zabawek oraz cudzej pracy.

10.

 03.12.2020r. Dzień Górnika

Kształtowanie postaw w kontakcie z poznawanym otoczeniem społecznym, budzenie szacunku dla pracy górnika.

11.  06.12.2020r.

 Mikołaj w przedszkolu 

 Wprowadzenie radosnego nastroju przedświątecznego , kontynuowanie tradycji. 
12. 22.12.2020r. Uroczysta wigilia w przedszkolu  Uroczysta wigilia w przedszkolu. Wdrażanie do pilęgnowania tradycji, zachęcanie do wspólnego kolędowania.
13.  17.01.2022r.  Dzień Śniegu
Tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej wszystkimi zmysłami; zachęcanie do obserwowania, eksperymentowania i odkrywania; wytworzenie radosnej atmosfery motywującej do pracy i zabawy.
14. 21/22.01.2022r.  Dzień Babci i Dziadka
 Umocnienie więzi rodzinnych między babcią, dziadkiem a wnukami - dostarczenie miłych wrażeń i przeżyć w różnych sferach działalności muzycznej, ruchowej i słownej.
15. 28.01.2022r. Bal Przebierańców
Dostarczenie radości z wcielenia się w role różnych postaci bajkowych, doświadczanie przyjemnych doznań wynikających z udziału we wspólnych zabawach i konkursach, kształtowanie u dzieci postawy kulturalnego zachowywania się w czasie imprezy przedszkolnej.
16. 09.02.2022r.  Dzień Pizzy  Rozwijanie zainteresowań kulinarnych, poznanie tradycyjnej potrawy Włoch.
17. 11.02.2022r.  Tłusty czwartek   Wzbogacanie wiedzy o tradycjach i obrzędach ludowych naszego kraju; kształtowanie umiejętności współdziałania w sytuacjach zabawowo - zadaniowych.

Copyright © Przedszkole nr 3 w Chorzowie. All Rights Reserved.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.