HARMONOGRAM IMPREZ PRZEDSZKOLA

NR

DATA

NAZWA SPOTKANIA

CEL SPOTKANIA

1.

20.09.2023r. Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka Propagowanie nowoczesnego wychowania przedszkolnego, dostarczenie dzieciom kolejnych okazji do świętowania.

2.

29.09.2023r. Dzień Chłopaka Uczenie nawiązywania bliskiego, serdecznego kontaktu z rówieśnikami; wytworzenie radosnej atmosfery; okazywanie życzliwości i koleżeństwa.
3. 02 - 06.10.2023r. Tydzień muzyczny Rozwijanie wrażliwości i zdolności muzycznych, kształtowanie poczucia rytmu i słuchu muzycznego.
4. 10.10.2023r. Dzień Drzewa Uświadomienie dzieciom roli drzew w przyrodzie i ich znaczenia w życiu człowieka; kształtowanie więzi z przyrodą i pozytywnego stosunku do niej; propagowanie idei ochrony przyrody.

5.

13.10.2023r. Dzień Edukacji Narodowej Kształtowanie właściwych postaw  wobec wszystkich pracowników przedszkola- rozumienie znaczenia ich pracy.
6. 20.10.2023r. Światowy Dzień Warzyw i Owoców Zachęcenie dzieci do spożywania warzyw i owoców; wyrabianie nawyków prozdrowotnych.

7.

 30.10.2023r.  Dzień Dyni Inspirowanie zainteresowań poznawczych; rozwijanie aktywności i wyobraźni twórczej poprzez różnorodne wykorzystanie dyń w działalności plastyczno - technicznej, ruchowej i zdrowotnej dziecka.

8.

 06.11.2023r.  Dzień Jeża Uświadomienie dzieciom, że jeże to zwierzęta chronione. Poszerzenie wiadomości dotyczących środowiska naturalnego jeży, ich wyglądu, sposobu poruszania się, odżywiania oraz przygotowywania się do zimy.

9.

 10.11.2023r. Święto Niepodległości Poszerzanie wiedzy na temat własnej ojczyzny, rozwijanie poczucia przynależności narodowej, kształtowanie postawy szacunku do historii kraju.
10. 20.11.2023r. Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka Zapoznanie przedszkolaków z prawami dziecka zapisanymi w Konwencji o Prawach Dziecka, dostrzeganie odmienności drugiego człowieka.
11.  24.11.2023r. Dzień Pluszowego Misia Zachęcanie do pozytywnych zachowań, kształtowanie u dzieci poczucia konieczności poszanowania zabawek oraz cudzej pracy.
12.  08.12.2023r.  Dzień Górnika Kształtowanie postaw w kontakcie z poznawanym otoczeniem społecznym, budzenie szacunku dla pracy górnika.
13.  06.12.2023r.   Mikołajki  Integrowanie się społeczności przedszkolnej w trakcie wspólnej, wesołej zabawy.
14.  21.12.2023r. Uroczysta wigilia w przedszkolu  Wdrażanie do pielęgnowania tradycji, zachęcanie do wspólnego kolędowania.
14.    
15.    
16.    
17.    

Copyright © Przedszkole nr 3 w Chorzowie. All Rights Reserved.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.