HARMONOGRAM IMPREZ PRZEDSZKOLA

NR

DATA

NAZWA SPOTKANIA

CEL SPOTKANIA

1.

 28.02.2022r. Dzień Dinozaura Rozbudzanie zainteresowań dzieci i wzbogacenie ich wiedzy na temat życia i zwyczajów dinozaurów.

2.

 08.03.2022r. Dzień Kobiet
Rozwijanie u dzieci szacunku do kobiet. Uświadomianie przedszkolakom znaczenia grupy koleżeńskiej – integracja grupy.
3.  21.03.2022r. Powitanie Wiosny
Poznanie i kultywowanie zwyczajów oraz obrzędów ludowych związanych z powitaniem wiosny; Rozwijanie zainteresowań otaczającym środowiskiem przyrodniczym, zachodzącymi w nim zmianami.
4.  13.04.2022r. Szukamy Wielkanocnego Zajączka
Przypomnienie zwyczajów i obrzędów ludowych związanych ze Świętami Wielkanocnymi; Budzenie przywiązania do rodzimych tradycji; Czerpanie radości ze wspólnej zabawy.

5.

 12.04.2022r.  Dzień Czekolady Wzbogacanie wiadomości dzieci na temat sporządzania czekolady; Kształtowanie umiejętności umiarkowanego spożywania słodkości i wyrobów czekoladowych
6.  22.04.2022r. Dzień Ziemi
Wzbogacenie wiedzy na temat Ziemi jako planety; Uwrażliwienie dzieci na piękno świata przyrody oraz kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jego prawidłowe funkcjonowanie.

7.

 29.04.2022r. Dzień Tańca
Rozbudzanie zainteresowań muzycznych dzieci na drodze obcowania z dźwiękiem i rytmem.

8.

 04.05.2022r. Dzień Strażaka
Wzbogacenie wiedzy dzieci na temat specyfiki pracy strażaka, pojazdów pożarniczych oraz strojów i sprzętu przeciwpożarowego; utrwalenie znajomości telefonów alarmowych oraz znaków ostrzegawczych i informacyjnych.

9.

 11.05.2022r. Dzień bez śmiecenia
Propagowanie prawidłowych zasad segregowania odpadów, promowanie wśród przedszkolaków proekologicznych postaw i ochrony środowiska.
10.  05.2022r.

 Serduszkowe Majowanki czyli Święto Mamy i Taty

Wzmacnianie więzi rodzinnych; uczenie się czerpania radości ze sprawiania innym niespodzianek z okazji ich święta. 
11. 01.06.2022r. Dzień Dziecka
Kształtowanie szacunku i życzliwości do dzieci z różnych stron świata;
wzbogacanie wiadomości na temat życia ludzi na różnych kontynentach; integracja dzieci poprzez zabawę, tworzenie atmosfery życzliwości, współpracy i współdziałania.
12.  24.06.2022r.  Dzień Smerfa
Poszerzenie wiadomości dzieci dotyczących postaci bajkowych jakimi są Smerfy; wytworzenie radosnej atmosfery motywującej do pracy i zabawy; dostarczenie dzieciom kolejnych okazji do świętowania.
13. 06.2022r. Tydzień Sportu
Rozwijanie sprawności ruchowej; kształtowanie postawy prozdrowotnej; poznawanie i przestrzeganie zasad zdrowej rywalizacji sportowej; rozwijanie odporności emocjonalnej w sytuacjach porażki lub zwycięstwa; poznawanie i stosowanie zasad właściwego dopingu sportowego.

Copyright © Przedszkole nr 3 w Chorzowie. All Rights Reserved.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.