HARMONOGRAM IMPREZ PRZEDSZKOLA

NR

DATA

NAZWA SPOTKANIA

CEL SPOTKANIA

1.

 27.02.2023r. Dzień Dinozaura
Rozbudzanie zainteresowań dzieci i wzbogacenie ich wiedzy na temat życia i zwyczajów dinozaurów.

2.

 08.03.2023r. Dzień Kobiet
Rozwijanie u dzieci szacunku do kobiet. Uświadamianie przedszkolakom znaczenia grupy koleżeńskiej – integracja grupy.
3.  13.03.2023r. Dzień Matematyki
Rozbudzanie zainteresowań dzieci matematyką jako dziedziną nauki. Rozwijanie logicznego myślenia oraz podnoszenie kompetencji matematycznych.
4.  21.03.2023r. Powitanie Wiosny
Poznanie i kultywowanie zwyczajów oraz obrzędów ludowych związanych z powitaniem wiosny; Rozwijanie zainteresowań otaczającym środowiskiem przyrodniczym, zachodzącymi w nim zmianami.

5.

 27.03.2023r. Międzynarodowy Dzień Teatru
Uświadomienie dzieciom roli teatru w życiu człowieka. Poszerzenie wiedzy na jego temat. Rozwijanie umiejętności wyrażania siebie. Promowanie ciekawego spędzania czasu.
6.  04.04.2023r. Dzień Marchewki
Zachęcanie dzieci do spożywania warzyw. Kształtowanie postawy prozdrowotnej wśród wychowanków.

7.

   04.2023r. Szukamy Wielkanocnego Zajączka
Przypomnienie zwyczajów i obrzędów ludowych związanych ze Świętami Wielkanocnymi; Budzenie przywiązania do rodzimych tradycji; Czerpanie radości ze wspólnej zabawy.

8.

 12.04.2023r. Dzień Czekolady
Wzbogacanie wiadomości dzieci na temat sporządzania czekolady; Kształtowanie umiejętności umiarkowanego spożywania słodkości i wyrobów czekoladowych

9.

 21.04.2023r. Międzynarodowy Dzień Ziemi
Wzbogacenie wiedzy na temat Ziemi jako planety; Uwrażliwienie dzieci na piękno świata przyrody oraz kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jego prawidłowe funkcjonowanie.
10.  28.04.2023r.

Międzynarodowy Dzień Tańca

Rozbudzanie zainteresowań muzycznych dzieci na drodze obcowania z dźwiękiem i rytmem.
11.  04.05.2023r. Dzień Strażaka
Wzbogacenie wiedzy dzieci na temat specyfiki pracy strażaka, pojazdów pożarniczych oraz strojów i sprzętu przeciwpożarowego; utrwalenie znajomości telefonów alarmowych oraz znaków ostrzegawczych i informacyjnych.
12.  09.05.2023r.  Dzień Europy
Zapoznanie dzieci z symbolami i zwyczajami państw europejskich oraz kształtowanie wśród przedszkolaków poczucia przynależności narodowej i europejskiej.
13.  22.05.2023r. Światowy Dzień Kosmosu
Wzbogacenie wiadomości na temat Układu Słonecznego; stworzenie warunków do różnorodnej działalności dziecka; wdrażanie do współdziałania w grupie.
14.   05.2023r. Serduszkowe Majowanki czyli Święto Mamy i Taty Wzmacnianie więzi rodzinnych; uczenie się czerpania radości ze sprawiania innym niespodzianek z okazji ich święta. 
15.  01.06.2023r. Dzień Dziecka
Kształtowanie szacunku i życzliwości do dzieci z różnych stron świata; wzbogacanie wiadomości na temat życia ludzi na różnych kontynentach; integracja dzieci poprzez zabawę, tworzenie atmosfery życzliwości, współpracy i współdziałania.
16.  06.2023r. Tydzień Sportu
Rozwijanie sprawności ruchowej; kształtowanie postawy prozdrowotnej; poznawanie i przestrzeganie zasad zdrowej rywalizacji sportowej; rozwijanie odporności emocjonalnej w sytuacjach porażki lub zwycięstwa; poznawanie i stosowanie zasad właściwego dopingu sportowego.
17.  17.06.2023r. Festyn Rodzinny z okazji 50-lecia "Trójeczki"
Tworzenie okazji do wspólnego spędzania czasu rodziców z dziećmi na terenie przedszkola oraz integrowanie środowiska przedszkolnego i rodzinnego; celebrowanie wieloletniej działalności przedszkola; wytworzenie radosnej atmosfery motywującej do zabawy.

Copyright © Przedszkole nr 3 w Chorzowie. All Rights Reserved.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.