HARMONOGRAM GRUPY V "MOTYLKI"

 O ewentualnych zmianach terminów lub tematyki spotkań będą Państwo informowani drogą mailową oraz za sprawą strony internetowej przedszkola  lub tablicy ogłoszeń.

NR

DATA

GODZ.

RODZAJ SPOTKANIA

CEL SPOTKANIA

1.

11.01.2019r.  16:00  Zebranie Omówienie spraw bieżących, prelekcja dla rodziców

2.

24.01.2019r. 17:00 Dzień Babci i Dziadka Wzmacnianie więzi rodzinnych, pielęgnowanie tradycji, prezentacja umiejętności dzieci

3.

06.02.1019r. 17:00 Zebranie   Spotkanie z nauczycielem Szkoły Podstawowej nr 21, omówienie spraw bieżących

4.

09.02.2019r.  10:00 Bal Przebierańców  Integracja grup przedszkolych oraz środowiska lokalnego

5.

27.02.2019r.  9:45  Zajęcie otwarte Przedstawienie metod i form stosowanych w pracy z grupą, stwarzanie warunków do obserwowania dziecka podczas zajęć zorganizowanych w grupie rówieśniczej

6.

  06.03.2019r.  wg zapisów  Konsultacje indywidualne  Omówienie dotychczaowych efektów pracy wychowawczo-dydaktycznej dziecka

7.

 19.03.2019r. 17:00   Zebranie obowiązkowe  Omówienie ważnych spraw bieżących

8.

  wg zapisów Konsultacje indywidualne dla dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne  Zapoznanie z wynikami diagnozy gotowości szkolnej

9.

 16.05.2019r.  wg zapisów  Konsultacje indywidualne dla dzieci rocznika 2013 Omówienie dotychczaowych efektów pracy wychowawczo-dydaktycznej dziecka

10

13.05.2019r.    9:45  zajęcie otwarte Przedstawienie metod i form stosowanych w pracy z grupą, stwarzanie warunków do obserwowania dziecka podczas zajęć zorganizowanych w grupie rówieśniczej 
11 

28.05.2019r.

17:00 Uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty w MDK Przedstawienie programu artystycznego dla rodziców. wzmacnianie więzi między przedszkolem i rodzicem
12

15.06.2019r.

10:00 Festyn Rodzinny w P3 Integracja przedszkola z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
13

21.06.2019r.

17:00 Zakończenie roku w "Motylkach" Uroczyste zakończenie roku szkolnego, pożegnanie dzieci kończących edukację przedszkolną 

Copyright © Przedszkole nr 3 w Chorzowie. All Rights Reserved.

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Dalsze informacje Ok