wyd001

REKRUTACJA 2019/2020

 Zapisy w formie elektronicznej do przedszkola/oddziału zerowego będą trwały od 11 marca do 21 marca 2019r.

Aby zalogować się do systemu rekrutacyjnego należy wejść na stronę:

www.chorzow.przedszkola.vnabor.pl

Wydrukowany wniosek wraz ze stosownymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru (wymienionej na wniosku jako pierwsza).

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO POBRANIA:

Rekrutacja do przedszkoli i szkół 2019/2020

Załącznik - Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

Oświadczenie do wypełnienia

HARMONOGRAM PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW

PONIEDZIAŁEK 9:00 - 12:00

WTOREK 10:00 - 13:00

ŚRODA 13:00 - 17:00

CZWARTEK 14:00 - 17:00

PIĄTEK 10:00 - 15:00

UWAGA!

DNIA 21.03.2019r. wnioski będą przyjmowane w godzinach od 12.00 -14.45

(OSTATNI DZIEŃ SKŁADANIA WNIOSKÓW)

Załącznik

do Zarządzenia Nr OR.28.2019

Prezydenta Miasta Chorzów

z dnia 31 stycznia 2019r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów
na rok szkolny 2019/2020

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin  w postępowaniu uzupełniającym

1

Rejestracja w systemie oraz złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

od 11.03.2019, godz.8.00

do 21.03.2019, godz.15.00

od 27.05.2019, godz. 9.00

do 30.05.2019, godz.15.00

2

Weryfikacja w systemie w Przedszkolu pierwszego wyboru przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do przedszkola dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w  postępowaniu rekrutacyjnym

od 11.03.2019, godz. 9.00

do 05.04.2018, godz. 15.00

od 03.06.2019, godz. 9.00  

do 13.06.2019, godz. 15.00

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

10.04.2019, godz. 9.00

17.06.2019, godz. 15.00

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 10.04.2019, od godz. 9.00 do 19.04.2019, do godz. 15.00

od 18.06.2019, od godz. 9.00 do 21.06.2019, do godz. 15.00

45

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

24.04.2019, godz. 9.00

24.06.2019, godz. 9.00

TRYB ODWOŁAWCZY zgodnie z art. 158 ust. 6-9 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 996 ze zm.)


Copyright © Przedszkole nr 3 w Chorzowie. All Rights Reserved.

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Dalsze informacje Ok