wyd001

REKRUTACJA 2020/2021

 Zapisy w formie elektronicznej do przedszkola/oddziału zerowego będą trwały od 2 marca do 16 marca 2020r.

Aby zalogować się do systemu rekrutacyjnego należy wejść na stronę:

www.przedszkola-chorzow.nabory.pl

Wydrukowany wniosek wraz ze stosownymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru (wymienionej na wniosku jako pierwsza).

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO POBRANIA:

Rekrutacja do przedszkoli i szkół 2020/2021

Kryteria naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Chorzów

HARMONOGRAM PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW

PONIEDZIAŁEK 13.00 -15.00

WTOREK 8.00-12.00

ŚRODA 13.00-17.00

CZWARTEK 8.00-12.00

PIĄTEK 13.00-17.00

Załącznik

do Zarządzenia Nr OR.25.2020

Prezydenta Miasta Chorzów

z dnia 16 stycznia 2020r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów
na rok szkolny 2020/2021

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin  w postępowaniu uzupełniającym

1

Rejestracja w systemie oraz złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

od 02.03.2020, godz.8.00

do 16.03.2020, godz.15.00

od 01.06.2020, godz. 8.00

do 04.06.2020, godz.15.00

2

Weryfikacja w systemie w Przedszkolu pierwszego wyboru przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do przedszkola dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w  postępowaniu rekrutacyjnym

od 02.03.2020, godz. 8.00

do 30.03.2020, godz. 15.00

od 01.06.2020, godz. 8.00  

do 12.06.2020, godz. 15.00

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

03.04.2020, godz. 9.00

17.06.2020, godz. 9.00

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 03.04.2020, od godz. 9.00 do 17.04.2020, do godz. 15.00

od 17.06.2020, od godz. 9.00 do 24.06.2020, do godz. 15.00

45

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

21.04.2020, godz. 9.00

26.06.2020, godz. 9.00

TRYB ODWOŁAWCZY zgodnie z art. 158 ust. 6-9 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 1148 ze zm.)


Copyright © Przedszkole nr 3 w Chorzowie. All Rights Reserved.

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Dalsze informacje Ok