HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZCAMI GRUPY IV ŻABKI

UWAGA!!! Z przyczyn niezależnych od wychowawcy terminy ww. spotkań mogą ulec zmianom.

NR

DATA

GODZ.

RODZAJ SPOTKANIA

TEMAT SPOTKANIA

1.

 05.09.2018    17:00 Zebranie organizacyjne Przedstawienie organizacji pracy grupy, zapoznanie z najważniejszymi sprawami dotyczącymi najbliższego roku szkolnego.

2.

 25.09.2018    17:00 Zebranie rodziców Omówienie organizacji zajęć na basenie, spraw bieżących.

3.

 10.10.2018    17:00 Zebranie rodziców Omówienie adaptacji dziecka w grupie rówieśniczej, dotychczasowych efektów pracy. Zapoznanie rodziców z nową podstawą programową.

4.

 25.10.2018    17:00 Uroczystość "Pasowania na Starszaka" Prezentacja umiejętności i osiągnięć dzieci.

5.

 14.11.2018    10:00 Zajęcia otwarte dla rodziców Umożliwienie obserwacji dziecka na tle grupy.

6.

 27.11.2018

 28.11.2018

29.11.2018

 od 16:00

 od 15:00

 od 16:00

Konsultacje indywidualne z rodzicami dzieci z rocznika 2012

Zapoznanie z wstępnymi obserwacjami, wstępną diagnozą, sprawami bieżącymi.

7.

 05.12.2018  od 15:00 Konsultacje indywidualne z rodzicami dzieci z rocznika 2013 Zapoznanie z wstępnymi obserwacjami, sprawami bieżącymi.

8.

 11.12.2108   17:00 Spotkanie Jasełkowe Pielęgnowanie tradycji. Integracja ze środowiskiem rodzinnym, wspólne celebrowanie świąt.

9.

 29.01.2018   17:00 Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka Wzmocnienie więzi emocjonalnej z rodziną oraz między środowiskiem rodzinnym i przedszkolem.

10.

 05.02.2019   10:00 Zajęcia otwarte dla rodziców Umożliwienie obserwacji dziecka na tle grupy.
11.  06.02.2019   17:00 Zebranie rodziców

Spotkanie z nauczycielem ze Szkoły Podstawowej nr 21 Panią mgr Barbarą Dziurą. Podsumowanie I. semestru roku szkolnego 2018/2019. Omówienie spraw bieżących.

12.   09.02.2019   10:00

Bal kanawałowy  w MDK-u przy ul. Lompy

Ksztaltowanie umiejętności wspólnej zabawy, tworzenie atmosfery życzliwości, współpracy oraz pozytywnych relacji.
13.   22.03.2019   17:00

Zebranie rodziców

Obecność obowiązkowa!

Rekrutacja do przedszkola 2019/2020. Dyżur wakacyjny 2019. Omówienie spraw bieżących.

14.     kwiecień          2019   10:00 Zajęcia otwarte dla rodziców Umożliwienie obserwacji dziecka na tle grupy.
15. 

24.04.2019

25.04.2019

26.04.2019

 od 15:00

 od 16:00

 od 15:00

Konsultacje indywidualne z rodzicami dzieci z rocznika 2012 

Obecność obowiązkowa!!!

Przekazanie informacji o gotowości szkolnej dzieci.
16.          maj                2019   10:00 Zajęcia otwarte dla rodziców Umożliwienie obserwacji dziecka na tle grupy.
17. 

 28.05.2019

  17:00 Uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty w MDK-u, przy ul. Lompy Przedstawienie programu artystycznego dla rodziców. Prezentacja umiejętności i osiągnięć dzieci.
18.   15.06.2019  10:00

Festyn rodzinny w ogrodzie przedszkolnym

Zacieśnienie więzi emocjonalnej między rodzicami a dziećmi. Integracja ze środowiskiem lokalnym.
19.   18.06.2019   17:00 Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019 Pożegnanie dzieci idących do szkoły z personelem przedszkola, rozdanie dyplomów. Podsumowanie roku szkolnego 2018/2019.

Copyright © Przedszkole nr 3 w Chorzowie. All Rights Reserved.

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Dalsze informacje Ok