mikolaj

11 Listopada - Święto Niepodległości

11 listopada

Autor: Henrieta Oczko

Uwaga Drodzy Rodzice!

Nasze przedszkole juz po raz kolejny bierze udział w akcji MEN "Szkoła do hymnu"

i wszystkie przedszkolaki odśpiewają "Mazurka Dąbrowskiego"

we wtorek 10 listopada 2020r. o godz. 11:11.

Zachęcamy do ubrania dzieci, w tym dniu,

w ubranka w barwach  narodowych biało-czerwonych.

WITO-ZMARYCH.jpg

Autor: Henrieta Oczko

Konkurs!!!

Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie plastycznym

"MISIU! MIŚ! MISIACZEK!.

Prace prosimy dostarczać do dnia 23.10.2020r..

Technika wykonania: dowolna,płaska. Format A4, A3.

Życzymy cały rodzinom radosnej twórczości.

mgr Jolanta Rutka

Przypominamy, że ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną, placówka nadal funkcjonuje w rygorze sanitarnym. W związku z tym prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie zasad zawartych 
w Procedurze postępowania w reżimie sanitarnym
w Przedszkolu nr 3 w Chorzowie:

Organizacja opieki w przedszkolu

 • Jedna grupa dzieci, w miarę możliwości, przebywa codziennie w wyznaczonej sali.
 • Do grupy przyporządkowani są na stałe ci sami opiekunowie.
 • W sali, w której przebywa grupa usunięto przedmioty i sprzęty oddane do użytku dzieci, których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować.
 • Dziecko nie przynosi do przedszkola przedmiotów i zabawek z domu.
 • Dziecko nie zabiera przedmiotów i zabawek z przedszkola do domu.
 • Osoby opiekujące się dziećmi w przedszkolu stale monitorują ich samopoczucie w czasie pobytu, w tym wystąpienie u nich objawów chorobowych.
 • Nauczyciele i rodzice kontaktują się telefonicznie, mailowo lub umawiają się telefonicznie na indywidualne spotkanie. 
 • Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci z przedszkola zachowują dystans w odniesieniu do pracowników placówki, jak i innych dzieci i ich rodziców/opiekunów, oraz zobowiązane są do przestrzegania wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa)
 • Do przedszkola uczęszcza wyłącznie dziecko zdrowe, bez jakichkolwiek objawów chorobowych
 • Dzieci do przedszkola są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe
 • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 • Jeżeli dziecko, w czasie pobytu w przedszkolu, przejawia objawy choroby zostaje odseparowane w izolatorium. O tym fakcie niezwłocznie powiadamiani są rodzice/opiekunowie w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.
 • Przewiduje się korzystanie z pobytu na świeżym powietrzu wyłącznie na terenie ogrodu przedszkolnego.
 • Nie organizuje się żadnych wyjść poza teren przedszkola

Czynności porządkowe i dezynfekcyjne

 • Przy drzwiach wejściowych do budynku udostępniony jest dozownik z płynem dezynfekującym do rąk oraz zamieszczono informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe wchodzące do placówki
 • Po wejściu do przedszkola i wejściu do sali, każde dziecko myje ręce wodą i mydłem pod nadzorem pracownika obsługi..
 • W ciągu pobytu w przedszkolu dzieci regularnie myją ręce wodą i mydłem.

Organizacja zajęć z dziećmi

 • Dzieci podczas pobytu w przedszkolu nie posiadają maseczek ani rękawiczek
 • Dziecko po przyjściu do sali bawi się w wyznaczonym przez nauczyciela miejscu
 • Nauczyciel nadzoruje spontaniczne zabawy dowolne dzieci
 • Nauczyciel organizuje zajęcia z dziećmi zgodnie z podstawą programową oraz zabawy stosując zasady reżimu sanitarnego.
 • Nauczyciel zapoznaje dzieci z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w rygorze sanitarnym i systematycznie przypomina im je w ciągu dnia
 • Dzieci pod nadzorem nauczycieli korzystają z przedszkolnego placu zabaw z wyłączeniem urządzeń ogrodowych.
 • Nauczyciel i woźna oddziałowa monitorują samopoczucie dzieci w czasie ich pobytu w przedszkolu

Przyprowadzanie dzieci

 • Rodzic/opiekun prawny lub inna osoba upoważniona przyprowadza dziecko o ściśle określonej, zadeklarowanej wcześniej godzinie.
 • Dzieci przyjmowane są do przedszkola zgodnie z procedurą reżimu sanitarnego: pomiar temperatury.
 • W przypadku spóźnienia, w godzinach wydawania posiłku ustalonych przez dyrektora, placówka nie będzie przyjmowała dzieci.
 • Rodzice wchodzą z dziećmi do szatni budynku: 5 rodzicó z jednym dzieckiem (zgodnie z wytycznymi GIS z dnia 25.08.2020r.), dzieci odbierane są i przekazywane rodzicom przez pracowników przedszkola, którzy wyposażeni są w środki ochrony osobistej.
 • Pozostali rodzice/prawny opiekun lub osoby przez niego upoważnione oczekują na swoją kolej przed budynkiem przedszkola, z zachowaniem reżimu sanitarnego (maseczki, odległość)
 • Pracownik obsługi dokonuje pomiaru temperatury dziceko po wejściu do budynku. Jeśli pomiar wskazuje podwyższoną temperaturę, dziecko oddawane jest rodzicowi/prawnemu opiekunowi lub osobie przez  niego upoważnionej i nie może wejść do przedszkola. Również przy stwierdzeniu u dziecka objawów chorobowych, np. katar, łzawiące oczy, kaszel dziecko nie może zostać przyjęte do przedszkola.

Odbiór dzieci

 • Rodzic/opiekun prawny lub inna osoba upoważniona odbiera dziecko o ściśle określonej, zdeklarowanej wcześniej godzinie. 
 • Dziecko zostaje przekazane rodzicowi/prawnemu opiekunowi lub osobie przez niego upoważnionej przez dyżurującącego pracownika obsługi.
 • Oczekujące na dzieci rodzice/prawni opiekunowie lub osoby przez nich upoważnione zachowują zasady reżimu sanitarnego (maseczki, odległość oraz obowiązkowa dezynfekcja rąk).
 • Rodzic/prawny opiekun lub osoba przez niego upoważniona opuszcza teren przedszkola z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

 

Drodzy Rodzice.

W związku z drastycznym wzrostem zachorowań na COVID-19

oraz wystąpieniem ognisk zachorowań w placówkach

oświatowo -wychowawczych zwracam się z uprzejmą prośbą

o bezwzględne przestrzeganie procedur stosowanych w przedszkolu.

 

Dyrektor przedszkola

dynia-2.jpg

Copyright © Przedszkole nr 3 w Chorzowie. All Rights Reserved.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.